OM MIG

  • Lång erfarenhet inom bygg och fastighetsförvaltning samt kvalitets- och miljöledning. 
  • Flerårig erfarenhet av projektledning avseende projektering och byggnation/utförande. 
  • Drivit byggprojekt för ny- och ombyggnad av livsmedelsbutik, bilhallar, komplexa verkstäder, tvätthallar mm.
  • Implementerat och förvaltat ISO 9001, 14001 och 17020 samt systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.
  • Arbetat med förändrings- och förbättringsprojekt med fokus på produktkvalitet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • LEAN och TPS (Toyota Production System). 
  • Extern- och internrevison
Hans Magnusson - Kontrollansvarig, Projektledning bygg, kvalitet och miljö
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!