MINA TJÄNSTER

Här nedan är mina tjänster kortfattat beskrivna

Projektledning bygg

Ny- och ombyggnation samt rivning

Kontrollplaner och arbetsmiljöplaner

Projektledning Kvalitet & Miljö

Ledningssystem för ISO 9001, 14001, 17020 SAM och SBA

Fastighetsförvaltning

Löpande drift och underhåll

Projektledning bygg

- byggprojektledare för projektering och utförande, ledning byggmöte

- certifierad KA enligt PBL (certifieringsorgan Rise)

- upprätta AF-del AMA AF 12

- arbetsmiljöledning bygg BAS-P & BAS-U

Projektledning Kvalitet & Miljö

- implementera, driva och vidmakthålla certifiering för ISO 9001, 14001 och 17020

- implementera, driva och vidmakthålla systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete

Fastighetsförvaltning

- teknisk förvaltning, upprätta drift- och underhållsplaner 

- föreslå åtgärder och planera genomförande

Hans Magnusson - Kontrollansvarig, Projektledning bygg, kvalitet och miljö
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!